Raad van Bestuur

De samenstelling van Raad van Bestuur Duin en Polder vzw

Maarten Dumoulin, voorzitter

Johan Depreitere, ondervoorzitter

André Gysel, penningmeester

Herman Debert, secretaris

Eline Mergaert, lid

Johanna Muylle, lid

Frans Delie, lid