Raad van Bestuur

De samenstelling van Raad van Bestuur Duin en Polder vzw

Maarten Dumoulin, voorzitter
Johan Depreitere, ondervoorzitter
André Gysel, penningmeester
Herman Debert, secretaris
José De Clercq
Frans Delie
Johanna Muylle